Zmiany w regulaminie!

 

 

 

 

 

W punkcie 5 regulaminu (WARUNKI UCZESTNICTWA) dodajemy zapis dot. ograniczenia wiekowego startujących: „Na szczególnych warunkach mogą być dopuszczone do biegu dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat, uprawiające dyscyplinę sportu, która może być uzupełnieniem treningów do biegów z przeszkodami, reprezentujące wysoki poziom sportowy, poświadczony przez prowadzącego trenera.”